Đá Thiên Nhiên Khác

Chuỗi vòng đá quý thanh kim xanh Nam Mỹ giá rẻ S5105-1333

1,333,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá thanh kim xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước:

Chuỗi vòng đá quý thanh kim xanh Nam Mỹ giá rẻ S5105-1209

1,209,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá thanh kim xanh đậm Lapis (tại Việt Nam). + Kích

Chuỗi vòng đá quý thanh kim xanh Nam Mỹ giá rẻ S5105-2002

2,002,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá thanh kim xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước:

Chuỗi vòng đá thiên nhiên hồng lục bảo giá rẻ S1108-1872

1,872,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby). + Kích thước:

Chuỗi vòng đá quý thiên nhiên mặt trăng Nam Mỹ giá rẻ S5109-2185

2,185,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Đá mặt trăng Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi