This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Sơ lược đặc tính của đá quý Kim Cương (Diamond) phong thủy

Đặc tính và tác dụng của đá quý Kim Cương (Diamond) phong thủy

Trong các loại ngọc quý kim cương được xem như đứng hàng đầu. Người  tiêu dùng cũng đã quen

Sơ lược đặc tính của đá quý Alexandrite phong thủy

alexandrite

Alexandrite là một loại khoáng vật độc đáo nhất của nhóm đá quý chrysoberyl, do đổi màu từ lục

Sơ lược đặc tính của đá quý Mắt Mèo (Chrysoberyl) phong thủy

Chrysoberyl

Khi nhìn vào viên cabochon chrysoberyl mắt mèo, ta thấy một dải rực sáng phản chiếu quét ngang qua

Sơ lược đặc tính của đá quý Ngọc Xanh Biển (Aquamarine) phong thủy

ngoc-xanh-bien

Tương truyền loài đá này xuất phát từ hòm châu báu của nàng tiên cá, trôi dạt lên bờ


Thần Thái Phong Thủy – Đá Phong Thủy – Đá Quý Phong Thủy – Đá Quý