Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo

Chuỗi vòng đá thiên nhiên hồng lục bảo giá rẻ S1108-1872

1,872,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo (gần với ruby). + Kích thước: