tính phổ biến của đá thạch anh ám khói

Sơ lược đặc tính của đá quý Thạch Anh Ám Khói (Rauchtopaz) phong thủy

thach-anh-am-khoi

Trước đây không lâu, thạch anh ám khói được gọi là rauchtopaz (theo tiếng đức rauch – ”khói”). Cho